LiveZilla Live Chat Software

E-İhracat ta Bilinmesi Gereken Hukuki Düzenlemeler

E-İhracat ta Bilinmesi Gereken Hukuki Düzenlemeler
  • 24
    Ara

E-İhracat ta Bilinmesi Gereken Hukuki Düzenlemeler

E-İhracat’a Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken Hukuki Düzenlemeler;

Türkiye’de veya Dünya’da e-Ticaret faaliyetinde bulunmak istiyorsanız bazı yasal düzenlemeleri araştırmalı ve o yasal düzenlemeler hakkında bir fikir sahibi olmalısınız. Söz konusu yasal düzenlemelerin kapsamında borçlar hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, elektronik haberleşme hukuku, tüketicinin korunması konularında düzenlemeler, elektronik imza, internette yapılan yayınlara ilişkin yasal düzenlemeler ve fikri, sınai hakların korunması gibi alanlar yer almaktadır.

Avrupa Birliğinin E-Ticaret İle İlgili Yürürlükte Olan Düzenlemeler;
-97/7 sayılı Mesafeli Satışlar Yönergesi,
-1993/97 sayılı e-İmza Yönergesi,
-2000/31 sayılı e-Ticaret Yönergesi,
-2000/46 sayılı e-Para Yönergesi,
-2001/115 sayılı e-Fatura Yönergesi,
-2001/29 sayılı Telif Hakkı Yönergesi,
-97/66 sayılı Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunmasına İlişkin Yönerge,
-Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin (Privacy) 2002/58 sayılı Yönerge,
-2002/65 sayılı Finansal Hizmetler Yönergesi,
-2005/29 sayılı Hileli Ticari İşlemler Yönergesi olarak sıralanmaktadır.

Ülkemizde E-Ticaret’i İlgilendiren Hükümlerin Yer Aldığı Düzenlemeler;
-Borçlar Kanunu,
-6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihinde kabul edilmiştir.
-Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik,
-4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
-İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
-Elektronik Haberleşme Kanunu,
-5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 15.01.2004 yılında kabul edildi
-E-Fatura, 5 Mart 2010 tarihinde 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilmiştir.
-Mevcut durumda ülkemizde yapılan e-ticaret, 27/11/2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine Söz konusu Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, metni aşağıda sunulmaktadır.

Yorum Kapalı.