LiveZilla Live Chat Software

E-İhracat’a Devlet Desteği

E-İhracat'a Devlet Desteği
  • 24
    Ara

E-İhracat’a Devlet Desteği

Devletin e-ticaret ve e-ihracat a verdiği destek, firmalara önemli ölçüde katkı sağlamakla birlikte teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.
Devlet desteği alabilmek için;
-Şahıs firması olmamak şartının yanında,
-Kurulacak web sitesi yurt dışına da hitap edeceği için hangi ülkeye hitap edecekse o ülkenin diline de çeviriliyor olması gerekmektedir.
-Destek alacak firmaların satacakları ürünleri Türkiye’de üretmeleri gerekiyor.
Genellikle toptan satış yapan üretici ya da ticari şirketler tarafından kullanılan İhracat Teşviklerinden aynı zamanda yurt dışına mal gönderen ya da yurt dışına açılmak isteyen yerli e-ticaret sitelerinin de faydalanabilmesi mümkündür.

Yukarıdaki şartları taşıyan şirketler, aşağıdaki desteklerden faydalanabilirler:
• Yurtdışındaki dergi, gazete, bilboard, televizyon, radyo vb. mecralarda yayınlanacak ve içeriği Türkçe olmayan reklamlar,
• Arama motorlarında yapılan, Türkçe dışında ve Türkiye’yi hedeflemeyen reklam harcamaları,
• Yurtdışına tanıtım amaçlı gönderilecek promosyon malzemeleri (kalem, takvim, ajanda vb.),
• Yurtdışında marka tescili yapılmak istenirse, marka tescil giderleri,
• Yurtdışında ofis, mağaza, depo ya da showroom açılması halinde ilgili birimlerin kira giderleri,
• Yurtdışındaki hedef pazara hitap eden ve Türkçe olmayan web sitelerine verilen banner reklam giderleri,
• İhracat amaçlı ve yurtdışında müşteri bulmaya yönelik seyahat giderleri.
• Vergi Resim ve Harç İstisnası: İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amaçlanmaktadır.
Söz konusu teşviklerle ilgili üst limitler ve destek oranları değişebilmekle birlikte;
• Kira harcamaları için teşvik oranı %50 ile %70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 120 bin dolara kadar,
Reklam ve tanıtım faaliyetleri için, %60 ile 70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 250 bin dolara kadar,
• Marka tescil giderleri için, %50 ile %60 arasında değişen oranlarda, yıllık 50 bin dolara kadar, devlet tarafından teşvik sağlanmaktadır.

Bahsi geçen Teşvikler T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olup, başvuru mercileri Ekonomi Bakanlığı ya da İhracatçı Birlikleridir.
Teşvikler 4 yıl süre ile sınırlı olmakta ve 4 yıllık süre, şirketin ilk teşvik başvurusunun kabul edildiği tarihte başlar ve 48 ay sonra sonlanır.

Ekonomi bakanlığının açıklaması :
‘Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Destek sistematiğimizde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.’

İhracatta verilen devlet yardımları ve destekleri aşağıda yer almaktadır. Devlet teşviklerine Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

-Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı,
-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği,
-Eğitim Desteği,
-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş, Pazarlama Desteği,
-E-Ticaret,
-Pazara Giriş Belgeleri,
-Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği,
-Uluslararası Nitelikteki Yurt içi İhtisas Fuarları Desteği,
-Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri,
-İstihdam Desteği,
-Tasarım Desteği,
-Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği,
-Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi,
-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları,
-Devlet Destekleri Komitesi,
-Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanan Devlet Yardımları,
-Çevre Maliyetleri Desteği.

Yorum Kapalı.