LiveZilla Live Chat Software

Ekonomi Bakanlığı (E-Ticaret Hakkında)

Ekonomi Bakanlığı (E-Ticaret Hakkında)
  • 27
    Ara

Ekonomi Bakanlığı (E-Ticaret Hakkında)

Küreselleşme kavramının giderek sürat kazandığı ve kapsamını her geçen gün genişlettiği Dünya’da, küresel piyasalarda kalıcı ve güçlü bir pozisyon elde edebilmek için bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin yakından takibi firmalar için bir gereklilik haline dönüşmektedir.

Bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin ticaretle entegre olmuş yüzü olarak karşımıza çıkan elektronik ticaret; firmaların doğru tüketiciye doğru araçlarla hızlı bir şekilde erişim sağlaması için en verimli yöntemdir.
E-ticaret sayesinde, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmalar; daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabilmekte; daha etkin dağıtım kanalları ile operasyonel maliyetlerini düşürerek ve müşteri portföyünü genişleterek risk yapısını kontrol edilir konuma getirmektedir.

Gelecek dönemlerde; elektronik ticaret kullanım sıklığının küresel bazda arış trendini sürdürmesi, hane halklarının ve firmaların daha yüksek oranlarda e-ticaret işlemi gerçekleşmesini, online satış araçlarına erişimin firmalar rekabet edebilirliğindeki en güçlü araç konumuna gelmesini öngörüyoruz.

Bu perspektifte; Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 için belirlediğimiz ekonomik hedeflerimize ulaşmada ana dinamik gücü oluşturan ihracatçı firmalarımız, elektronik ticaret araçlarını kullanarak, bahse konu hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayabileceklerdir.
Nitekim ülkemizde e-ticaret işlemlerinin giderek yaygınlaştığını, firmalarımızın ticari faaliyetlerinde bilgi-iletişim teknolojilerini daha sık ve etkin olarak kullandıklarını gözlemlemekteyiz.
Ülkemizdeki internet abonesi sayısı yıllar itibariyle belirgin bir artış göstermekte, buna paralel olarak internet üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet satış hacmi büyüme eğilimini sürdürmektedir.

Bu doğrultuda; e-ticaret sektörüne ilişkin Bakanlığımızın vizyonu, ihracatçı firmalarımızın e-ticaret araçlarını kullanmada yetkin bir konuma gelmesi ve küresel pazarlara bu sayede daha etkin nüfuz edebilmesini esas almaktadır.

Ekonomi Bakanlığı olarak; elektronik ticaret sektöründe yürütülen çalışmaların, hukuki girişimlerin ortak bir platformdan duyurulması ve özel sektörün konuya ilişkin doğru kaynaklara yönlendirilmesi misyonlarına paralel olarak, sitelerimiz aracılığı ile de faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yorum Kapalı.