LiveZilla Live Chat Software

İhracat da Gümrük Beyannamesi Onayı

İhracat da Gümrük Beyannamesi Onayı
  • 26
    Ara

İhracat da Gümrük Beyannamesi Onayı

E-BİRLİK SİSTEMİYLE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ 06/06/2006 tarih 26190 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 5. maddesinde “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda beyanname onay süreci aşağıdaki gibi yürütülmektedir.

-E-Birlik sistemi kapsamında şifrelerin verilmesi ve sisteme vekaletname girişlerinin yapılması,
-EDİ(Gümrük sistemi) ve E-Birlik programına ve şifrelerine sahip firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) elektronik ortamda (OAİB Genel Sekreterlik kodu:09’u seçerek) onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler.
-E-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkez veya irtibat bürolarına gelerek veya faks yoluyla gümrük beyannamelerinin girişini ve e-birlik onayını alırlar.
-Üzerinde ilgili İhracatçı Birliğinin onayı bulunmayan gümrük beyannameleri Gümrük İdarelerince işleme konulmaz.

Gümrük Beyannamesi onayında yapılacak, gümrük beyannamesi tescil işleminin yapılacağı gümrük idaresinin otomasyona geçmiş olup olmadığına göre değişmektedir.
A) Otomasyona geçen fakat kâğıtsız ortama geçmeyen (yarı otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri iki şekilde yapılmaktadır:
1- EDİ ve E-Birlik programı olan firmaların yaptığı işlemler: Bu programa sahip olan firmalar ( ya da vekâlet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden onay işlemlerini tamamlatabilir, nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler.
Bu programla firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden, elektronik ortamda, önce gümrükten sonra birlikten en sonunda da tekrar gümrükten tescil alabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır.
2- Manüel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı olmayan firmalar öncelikle gümrük idarelerinin veri giriş salonlarına giderek gümrük bilgisayarına beyanlarını yaparlar.
Daha sonra yanlarında getirdikleri boş beyannameyi gümrükteki yazıcıya takarak döküm alırlar. Tescil numarası alarak dökülen beyannameler işlem görmek üzere herhangi bir Birliğe veya irtibat bürosuna götürülür. Birlik tarafından onaylanan beyanname tekrar gümrüğe götürülerek gümrük işlemleri tamamlanır.
B) Otomasyona ve kâğıtsız ortama geçen (tam otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri iki şekilde yapılmaktadır:
1- Gümrük e-imza ve E-Birlik şifreleri olan firmaların yaptığı işlemler: Bu şifrelere sahip olan firmalar ( ya da vekâlet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden önce birlik daha sonra gümrük onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu şifrelerle firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden tescil olabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir.
Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır. Firmalar isterlerse sadece e-gümrük ve e-birlik şifrelerini temin ederek web ortamında (internetten) beyanname onay işlemlerini sonuçlandırabilmektedirler.
2- Manüel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı, e-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle İBGS irtibat bürolarına giderler ve yanlarında getirdikleri doldurulmuş gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri irtibat bürosu elemanı tarafından girişlerini ve e-birlik onaylarını sağlarlar. Gümrük beyannamesinin ön tescil ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra diğer gümrük işlemleri tamamlanır.
C) Otomasyona Geçmeyen Gümrük İdarelerinde Yapılan İşlemler
Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinden yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine gitmeye gerek yoktur. Kendi ofislerinde elle veya daktilo ile doldurdukları beyannameleri önce herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürerek ıslak imza ve kaşe yaptırmaları gerekir.
Firma daha sonra bu beyannameyi işlem göreceği ve otomasyon olmayan gümrüğe götürerek ihracat işlemini gerçekleştirir.

E-Birlik projesi Ofisten ihracatçı birliklerine gümrük beyannamesi bilgilerinin gönderilmesini kaydedilmesini, tahakkuk eden nisbi aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaptan düşüm metodları ile ödenebilmesini ve nihayet gümrük idarelerinin görmeleri gereken Birlik onayının yine ofisten alınabilmesini sağlar.

Yorum Kapalı.