LiveZilla Live Chat Software

İhracat Nedir?

İhracat Nedir?
  • 24
    Ara

İhracat Nedir?

İhracat; Bir ülke içerisinde kişi veya kuruluşlarca üretilen mal ya da hizmetlerin diğer ülkelere döviz cinsinden satışı demektir. Halk arasında dış satım olarak da bilinmektedir.

Dünya’daki ülkeler arası sınırlarla birlikte ekonomik sınırlar, modeller de değişiyor. Uluslararası örgütler (Dünya Ticaret Örgütü), bölgesel ticari faaliyetleri gerçekleştiren yapılar (AB-NAFTA-EFTA), tavizli ya da tercihli ticari işbirliklerinin kurulması (GSP-STA Anlaşmaları), dış ticaret ve ihracat için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu tür gelişmeler ihracatçıların ucuz, hızlı, kaliteli üretim, yeni teknolojilere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Dünyadaki bu oluşumlara ihracatçılarımız kayıtsız kalmadıkları gibi bu örgütlerden kendilerine uyan bir veya bir kaçına üye olmaktadırlar.
Firmalarımızın bu örgütler kanalı ile yapmış oldukları tanışmalar, karşılıklı ticaret sonucu vizyon sahibi olarak küresel ticaret sistemine entegre olmaktadırlar. Bu entegrasyon sonucunda da ülkemizin ihracat kapasitesi gelişmektedir. İthalat ile kıyaslama yapıldığında ihracat oranının fazla olması her ülke için istenen bir durumdur.
Çünkü ihracat miktarı ne kadar fazla olursa ülkeye o kadar çok para girecektir. Ülke ekonomisine para akışı sağlamak, istihdam sağlamak, sadece satarken değil özel meslek ve hizmetler talep etmek ile oluşturduğu döngü İhracata Dayalı Kalkınma modelinin temel sonucudur.
İhracatçı firmalar özelinde mikro düzeyde, devlet için ise makro düzeyde değerlendirmek mümkündür. İhracatçı; bir veya birkaç kategori ürün satışı ile ürününü gerçekleştirmesi mikro düzeyde ihracatı gösterir. İhracatın devlet için göstergeleri ise toplam gerçekleşen ihracat tutarları makro düzeyde ihracatı gösterir.
İhracat her ülke için gerekli,çünkü ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biridir. Firmalar için de gerekli, çünkü düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, rekabetin yoğun ve yırtıcı olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur.
Artık sınırlar çok yakın, rekabet çok keskin, müşterilerin ürüne bağımlılığı azalıyor, yeni müşteriler yeni alışkanlıklar ve yeni tüketim davranışları geliştiriyor, yeni iş modelleri oluşturuluyor. Bu noktada işletmeler için üretmek, satmak, geliştirmek, büyümek ve yaşamak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle de firmaların kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri, dönüşümü bu dinamiklerle sağlamaları büyük önem taşıyor.
İhracat yapmak için herhangi bir izin sertifikası almaya gerek bulunmamaktadır. Yurt dışına mal ve hizmet satışı yapmak isteyen tacirlerin ihracatçı birliklerine üye olması gerekmektedir. İhracatçı birliğine üye olmak isteyen kişilerden tacir olduklarını doğrulayacak nitelikte olan belgeler istemektedirler.

Yorum Kapalı.