LiveZilla Live Chat Software

İş Adamı Neden İhracat Yapmalı?

İş Adamı Neden İhracat Yapmalı?
  • 24
    Ara

İş Adamı Neden İhracat Yapmalı?

Gelişen ve giderek yükselen pazar alanları ile birlikte ülkemiz açısında da önemli bir role sahip olan İhracat, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülmektedir.
Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren kalkınmasını ihracata dayalı kalkınma modeli çerçevesinde belirlemekte ve uygulanan politikalar sonucunda bu yolda çok önemli aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır.

Bu tür politikalar gelişmekte olan ülkelerin genelinde ağırlık kazanmış ve özellikle son dönemlerde peş peşe yaşanan ekonomik krizler uluslararası ticarette rekabetin yoğunlaşmasını, korumacılık eğilimlerinin artmasını ve sonuçta uluslararası ticaretin daha dinamik ancak daha karmaşık bir yapı kazanmasına yol açmıştır.

Dünya ticaretinde jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerin birbirinden ayrılamaz hale geldiği günümüzde, ticaretten daha fazla pay alabilmek, dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi ve gerekli stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir.
Dünya ekonomisine damgasını vuran en önemli iki dinamik: küreselleşme ve innovasyondur. Özgün ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı, ülkelerin zenginleşmelerinde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.
Dünyada siyasi sınırların yeniden belirlenmesi, Doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya ticaret Örgütünün( DTÖ,WTO ) kuruluşları, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli üretebilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir.
Daha önceleri az gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemler ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşılabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir. Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde, dünya pazarlarında oluşan fırsatları kendi yararlarına kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç olmamıştır.
Dolayısıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü arttırması bakımından önem arz etmektedir.

-Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firmalar, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını, nasıl bir yol izlediklerine dair pazarlama stratejilerini öğreneceklerdir.
-Satış ve karları arttırmak: Firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi daha da büyüyerek karlılığını arttırmada büyük rol oynayacaktır.
-İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü arttıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.
-Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Dünya paarlarına açılan firma, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.
-Atıl kapasiteyi kullanmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi arttırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.
-Rekabet gücünü arttırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü arttırmaktır. Firma yeni teknolojilere, metotlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır. Bu iki taraflı yarardır.
-İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatları, yeni iş olanakları yaratacak, ,işsizliği azaltacaktır.
-Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunulacaktır. Ülkenin gelişimi açığın kapanması ile daha hızlı olacaktır.
-İhracatla işin uzmanlarına ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama nedeni, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkedeki ticareti geliştirme kuralları, dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

Yorum Kapalı.