LiveZilla Live Chat Software

KDV’den İstisna Edilen İhracat Türleri

KDV'den İstisna Edilen İhracat Türleri
  • 24
    Ara

KDV’den İstisna Edilen İhracat Türleri

-Yurt içi, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar,
-Konsinye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satılması,
-Uluslararası sefer yapan yerli veya yabancı bayraklı gemilere, acenteler vasıtasıyla veya doğrudan teslim edilen su, kumanya, yakıt, teknik teçhizat gibi mallar,
-Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat (Kiralanan malların yurt dışında satışı halinde)
-Sınır ve kıyı ticaretinde veya açık pazarlarda yapılan ticarette, bedel karşılığı satış halinde,
-Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmalarının işleri ile ilgili yurt dışına götürdükleri makine, ekipman ve malzemeler,
-Yurt dışında kurulan şubelere veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak götürülen mallar,
-Gümrük Beyannamesi düzenlemek şartıyla Türkiye’deki serbest bölgelere gönderilen mallar,
-Posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal gönderilmesi durumlarında KDV’den istisna sağlanabilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu – Madde 11’de İhracat İstisnası bildirilmektedir.

 

Yorum Kapalı.