LiveZilla Live Chat Software

Kobilerin İhracat Nedenleri

Kobilerin İhracat Nedenleri
  • 26
    Ara

Kobilerin İhracat Nedenleri

Satış ve Kârı Artırmak:
Bir firmanın kuruluşundaki en önemli amaç, satışlarını maksimum seviyeye çıkartarak maksimum karı elde etmeye çalışmaktır.
Eğer firmanız iç pazarlarda iyi bir performans gösterirse, bu yöntem dış pazarlardaki performansını da iyi yönde etkileyerek yükseltecektir.

Dünya pazarlarından pay almak:
İhracatçı firmalar, sektörü ile ilgili olarak, rakiplerinin dış pazarlardan pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenebilmektedirler.
Bu sayede dış ticaret ile firmanın gelecek vizyonu belirlenir, pazarlama alışkanlıkları olumlu yönde etkilenerek gelişme gösterir.

İç pazara bağımlılığı azaltmak:
İhracatçı firma, dış pazarlara açılarak, iç pazarlara olan bağımlılığı azaltır, böylece pazarlama gücünü arttırabilmenin önünü açabilir.
Krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde dış pazarlar, firmanın sürdürülebilir üretiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak:
Firmalar dünya pazarına açılmakla birlikte, iç piyasadaki mevsimsel veya konjonktürel dalgalanmadan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskılardan kurtulabilmektedirler.

Fazla üretim kapasitesini satmak:
İhracat yapmak demek üretimin de doğrudan artması demektir. Üretimin artması ile birlikte kapasite kullanım oranı, üretimde çalışan işçi sayısı da artar. Fabrikanın boş kapasitesi azalır. Böylece ortalama birim maliyetler azalarak kar oranları arttırılır.

Rekabet gücünü artırmak:
İhracatın, firmaların ve ülkelerin dünyadaki rekabet gücünü arttırdığı artık bilinen bir gerçektir. Firmalar için yeni teknolojilere, metotlara ve yöntemlere uyum sağlayarak gelişimlerine katkı sağlarken, ülkeler için de dış ticaret dengesinin iyileşmesindeki tek yöntemdir.

İstihdam yaratmak:
Mal ve hizmet ihracatı ile yeni iş olanakları ortaya çıkarak artmakta, işsizlik de bu sayede azalmaktadır. Bu durum firmaların üretim sürecine olduğu kadar, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Teknolojik gelişimi sağlamak:
Dünya pazarlarına ulaşmak, yeni teknolojileri takip ederek ve onları kullanarak firmalarının daha ileri bir seviyeye ulaşmalarını sağlayacaktır.

Ürünün marka algısını geliştirmek:
Ürünün ihracatı, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda firmaların marka bilinirliğini arttırmakta ve desteklemektedir.

Yenilikçi ürün algısını geliştirmek:
İhracat yapmak, dış pazarlardaki ürün gelişimlerini de takip etmek anlamına gelmektedir. Bu durum hem iç piyasa hem de dış piyasa için olumlu yönde bir etkidir.

Uluslararası iş kültürünü geliştirmek:
İhracat, kendi başına dünya kültürlerini tanıma, anlama açısından önemli bir adımdır. Firma bakışı yerel olmaktan, uluslararası olmaya doğru evriliyor. Bu durum üretimden pazarlamaya firmanın bütünsel bakışını etkileyen bir unsurdur.

Yorum Kapalı.