LiveZilla Live Chat Software

Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği-Madde9)

Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği-Madde9)
  • 26
    Ara

Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği-Madde9)

Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder.

Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gitme zorunluluğu yoktur).
E-Birlik ve E-gümrük yoluyla elektronik olarak beyanname onayı yapılır. Beyannamede 44 nolu haneye konsinye yazılır ve faturaya konsinye şerhi düşülür.)
Madde ve/veya ülke politikası açısından Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.
İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler (Dilekçe, ilk çıkış faturası (konsinye şerhi düşülmüş) ve ilk çıkış gümrük beyannamesi) ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.
Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince (Dilekçe, konsinye çıkış beyannamesi ve çıkış faturası (konsinye şerhi düşülmüş)) ibraz edilerek, iki yıl daha uzatılabilir.
Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
KDV açısından henüz bir satış kesinleşmemiş olup, konsinye olarak teslimde mal ihracı olmadığından KDV ye tabi olmayacaktır.
Kesin satışının gerçekleştiği tarihte tam istisna kapsamında KDV Kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği mal ihracından KDV istisnasına tabi olacaktır.

Hemen satılmayan ileriki bir zamanda satılabilecek eşyalar için konsinye ödeme şekli kullanılabilir.

İşlem aşamalarını özetlersek;

1- İhracatçı Konsinye satış faturası düzenler. Fatura üzerinde Ödeme Şekline ‘Konsinye İhracattır’ ibaresini ekler.
2- Gümrük Beyannamesi ödeme şekli mal mukabili işaretlenir ve 44 nolu kutuya konsinye ihracattır ibaresi yazılır. Rejim olarak 1000 kullanılır.
3- Beyanname tescilinden önce beyanname birlik onay masasına takılabilir. Onay masası ile görüşüp birlik onayı alınır.
4- Birlik onayı alındıktan sonra beyanname tescil edilip gümrükteki işlemleri sonuçlandırılır.
5- Konsinye İhracat yapıldıktan sonra ihraç beyannamesi ve ekleri ile birlikte ihracatçılar birliğine müracat edilir. Birlik konsinye ihracat ile ilgili gerekli işlemleri başlatır.
6- Konsinye ihracatta gönderilen malların 1 yıl içinde satışının yapılması esastır. Bu süre mücbir sebeplere istinaden 2 yıl daha uzatılabilir.
7- Konsinye satışı yapılan kısım ile ilgili kesin satış faturası kesilir. Ve gerekli bildirim ihracatçılar birliğine yapılır.
Mesela 1000 adet t-shirt gönderildi ise bunun 250 tanesi satıldı ise 250 adet için kesin satış faturası kesilip (kesilen faturada gümrük beyannamesi ve konsinye fatura numarası referans edilecektir) tablo halinde ihracatçılar birliğine sunulması gerekmektedir
8- Eşyaların bir kısmının konsinye süresi içinde satılamaması halinde gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilmesi gerekmektedir.

Yorum Kapalı.