LiveZilla Live Chat Software

Tag Archive: e ihracat işlemleri

İhraç Edilecek Ürüne Göre İşlemler
  • 26
    Ara

İhraç Edilecek Ürüne Göre İşlemler

İhraç edilecek ürüne göre kontrol edilmesi gereken listeler bulunmaktadır. “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi ve İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde, “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” eki listede,...

Devamı
İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
  • 24
    Ara

İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler

İhracat işlemlerinde izlenecek prosedürler; ihracatın yapılacağı ülkeye, ihracatın şekline, ihraç edilecek ürüne göre değişmektedir. İhracatın gerçekleştirilebilmesi için prosedürler belirlenirken bu üç durumun da gözden geçirilmesi gerekmektedir. İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler Nelerdir? İhracatın yapılacağı ülkeye göre işlemler farklılık gösterebilmektedir. Avrupa...

Devamı
İhracat İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar
  • 24
    Ara

İhracat İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar

A-Gümrük Beyannamesinin İptali Gümrük beyannamesinin ihracatçı birliklerince onayından sonra ve gümrük idaresine tevdiinden önce söz konusu beyannamede yapılması talep edilen değişiklikler ancak, değişikliği talep edilen beyannamenin ihracatçı birliğince iptali ve beyanname tanzimi suretiyle yapılır. B – Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen...

Devamı