LiveZilla Live Chat Software

Tag Archive: e ihracat yönetmeliği

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
  • 24
    Ara

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar; Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Finansal hizmetler,...

Devamı