E-Ticaret
Servis Şartları - Web Ustam E-Ticaret Hizmetleri

Servis Şartları

Servis Şartları

“Servis Şartları” ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. WEBUSTAM servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu “Servis Şartları” nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

WEBUSTAM, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı WEBUSTAM’ı sorumlu tutamazlar.

WEBUSTAM, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, WEBUSTAM servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

Aşağıdaki aktivitelerin WEBUSTAM servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. WEBUSTAM, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Spam Gönderimi
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, WEBUSTAM’ a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda WEBUSTAM sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

WEBUSTAM’ den SMTP hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, WEBUSTAM’ dan SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

Genel Ahlaka ve Geleneklere Aykırı Davranış ve Yayınlar
WEBUSTAM servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

Saldırgan ve Tehditkar Davranışlar
WEBUSTAM servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

Diğer Bilgisayar veya Ağlara Yasadışı Yollarla Yetkisiz Erişim
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“hacking” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (“port scan”, “stealth scan” v.b. aktiviteler) için kullanılması.

Virüs vb. Zarar Vericilerin Dağıtımı ile İlgili Aktiviteler
İnternet virüsleri veya “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “denial of service” gibi, diğer kullanıcıların, WEBUSTAM ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

Diğer Yasadışı Aktiviteler
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite veya WEBUSTAM kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.

Yukarıda belirtildiği üzere, WEBUSTAM servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar. WEBUSTAM, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

WEBUSTAM, web sitelerindeki ve internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, WEBUSTAM, kullanıcılarının internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve WEBUSTAM’ı, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

WEBUSTAM servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı WEBUSTAM’ dan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, WEBUSTAM’ in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.